Nyheter     
     
Program  
Foredragsholdere  
Deltakerinfo/Priser  
Deltakerliste/Foredrag  
Om Telemarkskonferansen  
Styret/Kontakt oss  
Påmelding  
Bildearkiv  
     
Tidligere konferanser  

Foredragsholdere


Jarle Aambø

Jarle Aambø er mest kjent som tidligere toppidrettssjef på Olympiatoppen. Han var tilknyttet Olympiatoppen i rundt tjue år, hvorav ni av dem var som leder (2004-2013). Aambø har utdannelsen sin fra Norges Idrettshøgskole med mellomfag i helselære og idrettsbiologi. Fra 1985-1994 var han alpintrener og landslagssjef i Norges skiforbund.

Aambø gikk av som toppidrettssjef i september 2013 og i denne perioden han var toppidrettssjef tok Norge hele 61 OL-medaljer. Aambø gikk i september over i en nyopprettet stilling i Norges Idrettsforbund hvor fokus er å med å utvikle prestasjonskultur, i tråd med samarbeidet Olympiatoppen har med Den Norske Opera & Ballett.

På Telemarkskonferansen 2014 vil Aambø snakke om at breddeidrett og allsidighet ikke nødvendigvis skaper toppidrettsutøvere. Dette er også noe Aambø har hevdet tidligere, hvor han også har stilt spørsmålet om idretten har evnet å utvikle de unge som har ligget bak de beste og om vi har hatt nok oppmerksomhet på barne- og ungdomsidretten med toppidrettsperspektiv.Kathrine GodagerNorges idrettsforbund, ved rådgiver for ungdomsidrett Kathrine Godanger, kommer til Telemarkskonferansen for å snakke om Ungdomsløftet og NIF sitt arbeid med ungdomsidretten.

NIF er Norges største frivillige organisasjon med over to millioner medlemskap. NIF er øverste organisasjonsledd for den organiserte idretten.


Kjartan GurholtKulturdepartementet kommer til Bø i mars og rådgiver i Idrettsavdelingen, Kjartan Gurholt, vil snakke om statens fokus på ungdomsidrett og hvordan staten jobber med dette temaet.

Kulturdepartementet er en svært sentral aktør i idretten som idrettspolitisk myndighet, noe som også kommer til uttrykk gjennom stortingsmeldingen Den norske idrettsmodellen som kom i 2012 hvor ungdomsidrett blir trukket frem som et av satsingsområdene i tiden fremover.

Å ha en representant fra Kulturdepartementet som foredragsholder på Telemarkskonferansen mener
vi vil heve nivået på konferansen og gi konferansen faglige tyngde og troverdighet.


Kjell Gunnar DahleVerdensmesterskapet i Cable Wakeboard arrangeres på Norsjø Kabelpark 14.-16. august 2014. Kjell Gunnar skal snakke om hvordan de jobber for å arrangere et VM på lokalt plan.

Dahle, som er fra Rjukan, er tidligere journalist og redaktør og har vært pådriver, etablerer og koordinator i en rekke turist- og idrettsrettede arrangement. Han har lang fartstid i ulike typer arrangement og har vært engasjer i Norges Skiforbund, Norges Skøyteforbund og Norges Volleyballforbund gjennom både OL- og VM-arrangement som pressesjef, noe han også har vært i en årrekke for Grand Slam World Tour i sandvolleyball i Stavanger og Kristiansand.

Det blir spennende å høre om hvordan Wakeboard-VM tar sikte på å bruke lokale ressurser for å få med ungdom, og hvordan wakeboard-miljøet ser på utfordringen med kommersielle anlegg som ikke kvalifiserer til støtte fra Kulturdepartementet.


Henning AndersenHenning Andersen er daglig leder i The Arctic Challenge (TAC). TAC ble startet av Terje Håkonsen i 1999 og er vokst til å bli en av verdens mest prestisjetunge snøbrettkonkurranser, der 24 av verdens beste kjørere fra hele verden kommer for å konkurrere. TAC er en del av verdensserien i snøbrett: Ticket to Ride World Snowboard Tour (TTR), som ble grunnlagt i 2002. I år skal TAC arrangeres i Oslo Vinterpark 13-16 Mars.

Henning Andersen er utdannet diplomøkonom med spesialisering i markedsføring fra Norges markedshøyskole, og har bred yrkeserfaring som kommunikasjonsrådgiver. Selv sier han at snøbrett har de verdiene som han selv står for; inkludering, progresjon og å ha det moro.

Andersen er en person som er frittalende, «tenker utenfor boksen» og har mange ideer om hvordan den norske idrettspolitikken burde endres for at norske ungdom skal blir mer aktiv og mer engasjert i idrett. I staten og idrettens leting etter løsninger på frafallsproblemet mener Andersen det finnes løsninger som kan bekjempe frafallet og forener interessene til både tradisjonelle og egenorganiserte idretter. Dette er noe av det Andersen vil snakke om på Telemarkskonferansen.


Lisa Mari WatsonNorges Snowboardforbund kommer til Telemarkskonferansen og generalsekretær Lisa Mari Watson vil prate om forbundets utfordringer for å fremme og utvikle snowboard på snowboarderes premisser, lokalt og globalt, i bredde og topp.

Norges Snowboardforbund er et selvstendig særidrettsforbund som ble stiftet i 1987 og tilsluttet Norges Idrettsforbund i 1999. Snowboardforbundet har syv heltidsansatte, og omlag 60 lokale klubber rundt i landet, der 90% av deres klubbmedlemmer er under 26 år.

Visjonen til forbundet er «En kreativ og lidenskapelig snowboardverden som setter standarden». I sitt innlegg vil Lisa Mari Watson blant annet trekke frem hvordan særforbundet må være modig og oppfinnsom for å rekruttere medlemmer, sikre gode anlegg og skape gode klubbmiljøer med mye lokale snowboardaktiviteter.


Håvard LauvålienNorges Studentidrettsforbundet kommer til Telemarkskonferansen og styremedlem Håvard Lauvålien vil prate om forbundets arbeid for daglig fokus på ungdomsidretten og hvordan studentidretten legger til rette for aktivitet blant unge på lokalt plan gjennom studentidrettslagene sine.

Norges Studentidrettsforbund er et særforbund i Norges idrettsforbund med ca 60 medlemslag spredt over hele landet og rundt . Formålet til Studentidrettsforbundet er å legge til rette for at studenter kan drive idrett og friluftsliv kombinert med utdanning. Studentidrettslagene som er medlem av forbundet skal skape gode sosiale og aktive møteplasser for studenter som å ønsker å drive aktivitet samtidig som man studerer.

Visjonen til forbundet er ”Vi er norsk idretts fremtid” og forbundet har som mål å være den fremste leverandøren av unge trenere og ledere i norsk idrett. I sitt innlegg vil Håvard Lauvålien blant annet trekke frem hvordan særforbundet jobber for å skape mer aksept for ungt lederskap i norsk idrett.


Pål Gordon NilsenFra Ungdoms-OL kommer den anerkjente sportsjournalisten og sportsankeret fra NRK, Pål Gordon Nilsen. Han er nå kommunikasjonssjef for Ungdoms-OL 2016, og skal på årets konferanse fortelle om prosessen og hva et Ungdoms-OL kan bety for ungdomsidretten. Pål Gordon Nilsen vil også prate om hvordan organisasjonen jobber for å favne en ny generasjon med både utøvere, frivillige og unge ledere.

Ungdoms-OL kommer til Bø i mars for å fortelle om sitt kommende arrangement i 2016 på Lillehammer. Dette er de olympiske leker for unge utøvere mellom over til å delta i sport og etterleve de olympiske verdier. YOG eller Ungdoms-OL ble arrangert for første gang i Singapore i 2010, og har vært siden den gang vært arrangert både som vinter- og sommerleker. Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 varer i 10 dager og over 70 nasjoner skal delta, dvs. ca. 1100 deltakere mellom 15 - 18 år.

Vi mener at Ungdoms-OL sitt bidrag til
Telemarkskonferansen kan gi et innblikk i hvordan store arrangementer kan brukes for å skape engasjement rundt ungdomsidrett og ungt lederskap.


Hege Rokseth

Fyresdal kommune er et flerkulturelt samfunn, som over tid har bosatt flyktninger og en stordel europeiske innflyttere. Med et innbyggertall på rundt 1.350, ser de viktigheten av å få en større grad av integrering og inkludering av barn og unge i fritidsmiljøet i Fyresdal.

I 2012 startet derfor Fyresdal kommune prosjektet «Aktiv i Fyresdal» med Hege Rokseth som prosjektleder. I dette prosjektet arbeider de blant annet for at idrettslag i Fyresdal skal ta et sterkere ansvar for å få med grupper av innbyggere som ikke er representert per dags dato. Dette også for at idrettslagene skal arbeide mer internt med holdninger og rutiner som gjør at terskelen for deltakelse blir lavere.

 

 

 

 

 


Powered by Vnett WEB
admin