Nyheter     
     
Program  
Foredragsholdere  
Deltakerinfo/Priser  
Deltakerliste/Foredrag  
Om Telemarkskonferansen  
Styret/Kontakt oss  
Påmelding  
Bildearkiv  
     
Tidligere konferanser  

Om Telemarkskonferansen


Telemarkskonferansen er en årlig idrettskonferanse som blir arrangert av tredje års studenter i idrett, administrasjon og ledelse (sports management) ved Høgskolen i Telemark, avd Bø. Konferansen skal ta for seg et dagsaktuelt idrettspolitisk tema.

Konferansen vil gå over to dager, og vi er glade for å kunne presentere temaet for årets konferanse: idrett og ungdom - frafall, utvikling og kompetanse. Vi ønsker å sette fokus på hvilke utfordringer ungdomsidretten står ovenfor og hvordan idrettspolitiske og nasjonale føringer påvirker dette.

Siden vi i år også har en konferanse som strekker seg over to dager velger vi å ha fokus på både hvordan det kan jobbes lokalt med ungdomsidrett, samtidig som vi vil belyse hvordan fokus på ungdomsidrett kan være et virkemiddel for håndtering av frafallsproblematikken på nasjonalt nivå.

Den første dagen, torsdag 20. mars, vil programmet legges til ettermiddagen slik at frivillige aktører har større mulighet til å møte opp og delta på konferansen.På kvelden vil det bli en bankett med middag og hygge på Bø hotell. Der har vi også tilbud for overnatting, som vi håper mange vil benytte seg av. Dette vil være en god plattform for å diskutere relevante saker på en uformell arena. Bø hotell ligger rett ved høgskolen, og det vil være en fin måte å få vært med på begge dagene.

Påmeldings- og deltagerinfo finner du her:

Påmelding

Deltagerinfo

 

 

 


Powered by Vnett WEB
admin